Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

VIII edycja Mi?dzynarodowego Multimedialnego Festiwalu Sztuki - Ma?opolska Karpaty OFFer

W dniach 12 - 14 sierpnia 2016r., w Nowym S?czu odb?dzie si? VIII edycja Mi?dzynarodowego Multimedialnego Festiwalu Sztuki - Ma?opolska Karpaty OFFer. Celem festiwalu jest przedstawienie ró?norodnych zjawisk kulturowych i wyj?tkowej aktywno?ci twórczej mieszka?ców Karpat, ich swoistej duchowej wspólnoty oraz szacunku dla tradycji. Jak co roku, b?dzie on obfitowa? w wiele muzycznych, teatralnych, tanecznych oraz innych artystycznych wydarze?. Tegoroczn? gwiazd? festiwalu b?dzie BRODKA!


PROGRAM: 12 sierpnia (pi?tek) Rynek, godz. 20.00 Koncert Muzyka Karpat BRODKA (PL) Kino SOKÓ?, sala multimedialna, godz. 21.30 Jad? wozy kolorowe… - filmowe emanacje kultury romskiej CYGANKA AZA z muzyk? na ?ywo (Waldemar Rych?y z zespo?em Kwartet Jorgi) re?. Artur Twardyjewicz, Polska, 1926, 90 min. 13 sierpnia (sobota) S?deckie Planty, godz. 12.00 Teatr Bochenek (PL) - ?y?eczka ul. Jagiello?ska, godz. 13.00 Zoriuszka (PL) S?deckie Hospicjum, godz. 14.00 Pi?tro wy?ej… ods?oni?cie muralu MGR MORS, BANAN, KIFU (PL) Rynek, godz. 18.30 Teatr/Taniec/Performance TEATRO TATRO (SK) - Magiczny Automat Teatralny ?ukasz ?wirk (PL) Cz?owiek flaga – Si?a Spokoju, Tratwa Us?ysze? taniec (PL) – Mistrzowie stepowania Teatr AKT (PL) - Poza czasem Baszta Kowalska, godz. 22.00 (w razie niepogody - Kino SOKÓ?, sala multimedialna, godz. 22.15) Jad? wozy kolorowe… - filmowe emanacje kultury romskiej GADJO DILO, re?. Tony Gatlif, Francja/Rumunia 1997, 102 min. CZARNY KOT, BIA?Y KOT, re?. Emir Kusturica, Austria/Francja/Grecja/Niemcy/USA/Fed. Rep. Jugos?awii, 1998, 120 min. 14 sierpnia (niedziela) Miasteczko Galicyjskie, godz. 14.00 Karpacka Familiada Divadlo Kvelb (CZ) – Otesánek, Nautrilus Z?M Legend of Kazimierz (PL) Kapela Wa?asi (PL) Karpacka Pota?cówka T?gie Ch?opy (PL) i Pi?tkowioki (PL) Animacje Warsztaty artystyczne Ma?opolska kuchnia Kiermasz r?kodzie?a Wst?p na wszystkie festiwalowe wydarzenia WOLNY!
 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat