Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013
 

Ogłoszenie o naborze ekspertów do Karpackiej Mapy Przygody.

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
w związku z realizacją projektu
KARPACKA MAPA PRZYGODY - WSPÓLNA PROMOCJA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, PRZYRODNICZEJ I KULTUROWEJ MAŁOPOLSKO - PRESZOWSKIEGO POGRANICZA
poszukuje ekspertów do pracy w projekcie


Zapraszamy specjalistów w następujących dziedzinach:
1. Turystyka I
- turystyka poznawcza (krajoznawcza, kulinarna, ekoturystyka itp.)
- turystyka wypoczynkowa (agroturystyka, turystyka rozrywkowa itp.)
- turystyka zdrowotna (uzdrowiskowa, medyczna, spa i wellness)
- turystyka religijna
- turystyka biznesowa (podróże służbowe, turystyka motywacyjna)
2. Turystyka II – turystyka kwalifikowana (turystyka piesza, przygodowa, tramping, backpaking, trekking, survival, turystyka ekstremalna, rowerowa, motocyklowa, narciarska, speleologiczna, jeździecka, żeglarska, kajakowa itp.)
3. Krajobraz (specjaliści od krajobrazu – także kulturowego, geografowie, geolodzy, paleontolodzy, frenolodzy, potamolodzy itp.)
4. Przyroda (biolodzy, zoolodzy, entomolodzy itp.; cel – wydobycie, opisanie i – tam gdzie to możliwe – stworzenie nowych produktów turystycznych na podstawie wyjątkowości fauny i flory Krapat)
5. Historia (archeolodzy; historycy; historycy – specjaliści w dziedzinach: sztuki, religii, historii społecznej, lokalnej itp.)
6. Kultura (etnografowie, kulturoznawcy, antropolodzy itp.)
7. Literatura (znawcy literatury z terenów objętych projektem, badacze dawnych podań, legend, baśni i mitów)
8. ……
9. ……
10. Marketing i promocja – eksperci z dziedziny e-marketingu, marketingu perswazyjnego, copywritingu itp. (ta grupa ekspertów będzie współpracować ze wszystkimi pozostałymi grupami w zakresie marketingowo-promocyjnego opracowania wytworzonego przez ekspertów materiału w taki sposób, aby wszystkie treści nabrały charakteru produktów turystyki przygodowej)
 
UWAGA: Grupy 8 i 9 – to grupy otwarte. Oczekujemy na propozycje ludzi wiedzy i pasji, którzy zechcą współpracować z nami w zakresie tworzenia nowych, oryginalnych produktów turystycznych, przeysłów kultury i czasu wolnego pokazujących wypoczynek w Karpatach w niespotykanych dotąd kontekstach.
 

 

KONTAKT: INSTYTUT@EUROPAKARPAT.PL, TEL./FAX (48)18 443 43 07; 33-300 NOWY SĄCZ, UL. NARUTOWICZA 9A

 
PROSIMY O ODSYŁANIE WYPEŁNIONYCH I PODPISANYCH ANKIET DROGĄ MAILOWĄ, FAXEM LUB POCZTĄ W TERMINIE DO 23 LUTEGO (DECYDUJE DATA DORĘCZENIA). Wysłanie ankiety nie gwarantuje zatrudnienia w projekcie.

ORGANIZATOR ZAPROSI WYBRANE OSOBY NA KONFERENCJĘ PROGRAMOWĄ PROJEKTU W DNIACH 1-2 MARCA 2010 W RYTRZE.

Załączniki

 
Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013


 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat