Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013
 

Karpacka Mapa Przygody - opis projektu

Treści i układ portalu będą odzwierciedlać innowacyjny sposób podejścia do promowania atrakcyjności turystycznej.


Zakłada on kompleksowość (turystyka urlopowa, zdrowotna, podróże służbowe), branie pod uwagę różnych dziedzin i przestrzeni tj.: krajobraz, bioróżnorodność, ekologia, archeologia, historia, religie, dziedzictwo kulturowe (etnografia, sztuka i rękodzieło, rzemiosło, ginące zawody, produkty i kuchnia regionalna), walory uzdrowiskowe, rekreacja, sport, rozrywka itp. Poprzez nałożenie na mapę polsko-słowackiego pogranicza sieci różnorodnych atrakcji, ciekawie zestawionych, połączonych tematycznie lub terytorialnie, powstanie intrygująca oferta, która wzmocni markę turystyczną regionu.

W połączeniu z pełnymi bazami danych o dostępnych obiektach, bazie noclegowej i gastronomicznej będzie to znakomite narzędzie informacji i promocji. Projekt zakłada wykorzystanie i transgraniczne połączenie istniejących oraz tworzenie nowych szlaków

i atrakcji. W wyniku pracy koncepcyjnej ekspertów i partnerów projektu powstaną nowe produkty turystyczne, a w efekcie także przemysły czasu wolnego, przemysły kultury i usługi. Zostanie również przeprowadzony monitoring ruchu turystycznego na obszarze transgranicznym oraz opracowane zostanie studium transgranicznych tras rowerowych jako przykładowy produkt turystyczny Karpackiej Mapy Przygody.

 
CELE PROJEKTU:
 
Cel ogólny
Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej regionu pogranicza małopolsko – preszowskiego poprzez budowanie marki turystycznej Karpat.
 
Cele szczegółowe

1.Zwiększenie i lepsze wykorzystanie potencjału regionu poprzez opracowanie wspólnej, nowatorskiej koncepcji promocji atrakcji turystycznych karpackiej części Kraju Preszowskiego oraz Małopolski, dla których dziedzina turystyki jest jednym z podstawowych kierunków rozwoju.
2. Uruchomienie portalu pod nazwą Karpacka Mapa Przygody o funkcjach informacyjno – promocyjnych, na którym w niebanalnym, intrygującym ujęciu przedstawione zostaną atrakcje turystyczne, bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe oraz historyczne, społeczne i kulturowe wspólne dziedzictwo oraz produkty regionalne charakterystyczne dla tego cennego dla Europy obszaru.
3. Wypromowanie istniejących oraz opracowanie nowych produktów turystycznych oraz przemysłów czasu wolnego i przemysłów kultury w ujęciu transgranicznym (np. transgraniczne trasy rowerowe, po zdrowie do wód, szlak dawnych legend, karpacka sztuka ludowa, lokalne rzemiosła, ginące zawody itp.).

Więcej informacji w dziale Projekty - Karpacka Mapa Przygody

 
Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013


 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat