Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

Fotografia Organiczna

FOTOGRAFIA ORGANICZNA / działanie w ekotonie
Bogdan Kiwak / Marek Styczyński
Fotografia organiczna powstaje bez użycia kamer fotograficznych w wyniku działania naturalnych roztworów chemicznych, mechanicznego nacisku, małej ilości światła i jego periodycznego ruchu, a także czasu - wprost na materiał światłoczuły.

Ekoton jest strefą przejściową, obszarem niejednorodnym i zawsze bogatszym niż czyste, sąsiadujące ze sobą środowiska. Ekoton stwarza doskonałe warunki dla modyfikacji, zmiany i różnorodności ale stwarza trudności ze względu na nieokreśloność i dynamikę. Powstawanie nowych jakości na styku czystych form nazywany jest w naukach przyrodniczych efektem styku.

Akcja odbyła się poza przestrzenią galerii, wystawy, sali i miejsc namaszczonych sztuką. Pracowaliśmy w ekotonie miejskim, pomiędzy organicznym a mechanicznym, pomiędzy techniką a przypadkiem, nurtami i szkołami, pomiędzy oficjalnym i prywatnym, pomiędzy sztuką a rytuałem, uznanym i wyśmianym... Proces uruchomiony w fazie inicjalnej i otrzymane obrazy to efekt styku.

 

 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat